Hanna, mondhygiënist

Lienke, mondhygiënist

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de mondhygiënist de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit voorkomt problemen achteraf.

Mondhygiëniste

Tijdens de controle zal de tandarts uw tandvlees een cijfer geven. Afhankelijk van dit cijfer kan het verstandig zijn om een afspraak bij de mondhygiëniste Hanna Lemstra of Lienke Bron te maken. De tandarts zal u daar natuurlijk eerst uitvoerig over inlichten.

De taken die de mondhygiënist uitvoert zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook curatieve taken uit (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen en kleine gaatjes bij volwassenen en kinderen. Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:

 • het uitvoeren van een periodiek mondonzerzoek
 • het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës, tandvleesaandoeningen en het effect van voedingsgewoonten op het gebit
 • het begeleiden van kinderen en volwassenen met een myobrace
 • het geven van uitgebreide voorlichting over gebitsverzorging
 • het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd
 • het vullen van gaatjes
 • het polijsten van vullingen

Daarnaast is in de Wet BIG geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven.

Wanneer is een bezoek aan de mondhygiënist aan te raden?

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is
 • In de Wet BIG is de toegankelijkheid van de mondhygiënist geregeld.