Lachgas en narcose

Als het ondanks alle inspanningen niet lukt om een patiënt op een reguliere manier te behandelen, kan behandeling onder lachgas of narcose een oplossing zijn. Wij verzorgen behandelingen onder lachgas of narcose voor onze eigen patiënten, maar ook op verwijzing vanuit andere praktijken of ziekenhuizen.

Lachgas

  • Geen lange wachttijden
  • Kleinschalig en persoonlijk
  • Patiënten die komen op doorverwijzing van een andere praktijk, kunnen na succesvolle behandeling terugkeren naar hun eigen tandarts

Voor het behandelen onder lachgas moet er aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Denk je in aanmerking te komen voor lachgas, dan plannen we eerst een consult zodat we samen kunnen bespreken wat een behandeling onder lachgas inhoudt. Indien nodig, kunnen wij een machtiging aanvragen zodat lachgas uit de basisverzekering vergoed wordt.

Narc0se

Lukt de behandeling niet met lachgas? Patiënten vanaf 3 jaar kunnen we dan de optie bieden om onder narcose te behandelen. Dat zullen we alleen doen als het echt niet anders kan. Is narcosebehandeling de enige behandeloptie, dan wordt het behandelplan gemaakt en besproken. Wij vragen een machtiging aan bij de verzekeringsmaatschappij en de anesthesist beoordeelt de patiënt op medisch gebied. Kort daarna wordt de afspraak gemaakt voor de daadwerkelijke narcosebehandeling. Er is geen wachtlijst voor de narcose behandelingen.

Na de behandeling onder narcose komt de patiënt een maand later terug voor een nacontrole. Tijdens dit bezoek wordt er besproken welk traject er opgestart gaat worden met betrekking tot de angst. In de regel kan men na 1 jaar weer terug naar de eigen tandarts