Is er ondanks al onze inspanning toch iets niet naar uw wens? Klik dan hier om te lezen hoe je kunt handelen. 

Tandartspraktijk Surhuisterveen is KNMT-gevisiteerd

Bij Tandartspraktijk Surhuisterveen staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de geboden zorg staat, heeft Tandartspraktijk Surhuisterveen zich in 2019 laten visiteren door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde, de beroepsvereniging van tandartsen. De KNMT werkt samen met de NVM-mondhygiënisten (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten) voor de visitatie van mondhygiënisten.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen en eventueel mondhygiënisten de praktijk onder de loep:

  • Is de praktijk goed georganiseerd?
  • Leeft de praktijk wet- en regelgeving na?
  • Krijgt de patiënt zorg volgens de geldende kwaliteitsnormen?

Na afloop van de visitatie hebben we een rapport ontvangen met een evaluatie en aanbevelingen. Met dit rapport in de hand kunnen we onze kwaliteit verder verbeteren.

KRT

Tandartspraktijk Surhuisterveen is ook ingeschreven in het kwaliteitsregister voor tandartsen. www.krt.nl