Huisregels

Afspraken

In onze praktijk werken we uitsluitend volgens afspraak. Onze baliemedewerker is daarbij graag behulpzaam. Klik op openingstijden voor meer informatie. Controleafspraken kunnen ook online worden gemaakt.

Niet afgemelde afspraken

Bij verhindering vragen wij je de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Indien je de afspraak niet nakomt, of niet tijdig af zegt, kunnen wij daarvan een nota sturen. Afzeggingen mogen ook via e-mail: info@tandartssurhuisterveen.nl

Bij het herhaaldelijk te laat afmelden of niet nakomen van een afspraak behouden wij ons het recht voor de patiënt uit te schrijven.

Eerste bezoek

Tijdens het eerste bezoek maak je kennis met de tandarts. Er zijn meerdere tandartsen werkzaam in de praktijk, maar wij streven erna al je afspraken te plannen bij een vaste behandelaar, tenzij die verhinderd is. Voorafgaand aan het eerste bezoek vul je een gezondheidsvragenlijst in. We maken bij de eerste afspraak indien nodig foto’s en we kijken naar de gebitssituatie zodat we een passend behandelplan kunnen opstellen. Van dit behandelplan maken we een begroting als de totale kosten boven de 100 euro uitkomen.

Neem tijdens het eerste bezoek een geldig ID-bewijs meenemen en een zorgverzekeringspasje; dan kunnen wij alle gegevens correct in ons bestand zetten.

Onze werkwijze

Wij werken met een uitgebreid team op meerdere behandelkamers. De tandarts of mondhygiëniste voert de halfjaarlijkse controle uit.  Minimaal één keer per jaar wordt tijdens de controle het tandvlees gemeten. We noemen dit een DPSI-score; deze is belangrijk om te kunnen inschatten hoe ‘stevig’ de fundering van je gebit is.

Persoonlijke gegevens

Mocht er iets veranderen in je persoonlijke/medische gegevens, geef dit dan telefonisch of via e-mail door aan de praktijk zodat we de juiste gegevens altijd bij de hand hebben.

Pijnklachten

We streven ernaar dat patiënten met pijnklachten nog dezelfde dag bij ons terecht kunnen. Bel je na 12.00 uur dan is dit uiterlijk de volgende ochtend. Tijdens onze afwezigheid hebben we een spoedgevallendienst die te bereiken is op telefoonnummer: 0900-2340234.