poster beurs-page-001

Deze mooie kleurplaat mag je inleveren in de praktijk. Je krijgt dan een muntje zodat je een cadeautje uit het speelgoedautomaat kunt draaien. Daarnaast zullen we de ingeleverde kleurplaten een mooi plekje geven in onze praktijk.

Kinderen krijgen bij tandarts Ria van der Meer na een behandeling die goed is gegaan een dapperheidsdiploma!

dapperheidsdiploma

Mocht het nodig zijn om een behandeling bij een kind uit te voeren, dan wordt dat stapsgewijs gedaan. Kinderen krijgen eerst een afspraak bij de preventie assistente die het kind precies uit gaat leggen wat er moet gebeuren en hoe dat in zijn werk gaat, dit noemen we een wensessie. Zo kunnen we kinderen in alle rust voorbereiden op de behandeling die komen gaat. Onze ervaring is dan ook dat kinderen minder angstig zijn als ze weten wat ze te wachten staat.

Kidscorner

In onze praktijk besteden wij veel aandacht aan het kindergebit, met als motto: voorkomen is beter dan genezen! Dit betekend dat wij kinderen en hun ouders reeds op jonge leeftijd voedingsadviezen en poetsinstructies geven. Daarnaast gaan de assistentes meerdere keren per jaar langs de lokale peuterscholen om hier poetslessen te geven. Ria van der Meer geeft op ouderavonden van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voorlichting over het kindergebit. Dit alles doen we pro deo!

Tandarts Ria van der Meer is lid van de Nederlandse vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK), zo blijft de kennis over het kindergebit op peil.

Filmpjes kijken?

Op deze website hebben we een leuk filmpje geplaatst. Een filmpje welke gaat over het bezoek aan de tandarts. Kijk je mee?