Behandeling kinderen

Kinderen krijgen speciale aandacht bij tandarts Ria en haar collega’s! Tijdens de eerste controle wordt uw kind spelenderwijs geholpen door een van de tandartsen. De tandjes worden “geteld” en na afloop krijgen ze een muntje waarmee ze een cadeautje uit een speelgoedautomaat mogen draaien.

Als uw kind een behandeling nodig heeft, worden er eerst afspraken gemaakt voor een “wensessie”. Kinderen worden zo stap voor stap voorbereid op de behandeling die komen gaat. Onze ervaring is dan ook dat kinderen minder angstig zijn als ze weten wat ze te wachten staat.

Als de behandelingen klaar zijn, krijgt uw kind een dapperheidsdiploma van de tandarts mee. Om de kennis van het kindergebit op peil te houden is tandarts Ria lid van de Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK).